• Post category:All / Government

ISLAM’S ATTACK ON WOOLWORTHS; WHAT NEXT? – CDP

“The CDP has long been aware of the Islamic attack on Western values, such as democracy and human rights,” says Rev Theunis Botha, leader of the Christian Democratic Party (CDP).

“We are, however, also aware that they will use these democratic liberties to claim for themselves rights that they don’t afford others.

“Recent events in the border area between Syria and Iraq clearly spell out the Islamic agenda of World domination.

“In England, Europe and America there have been a number of serious terrorist attacks; with Africa, such as in Nigeria, Kenya, Sudan, Somalia etc not escaping the onslaught.

“In south Africa they have been at work for years, influencing almost all economic activity and raking in billions of rand through their Halal signs.

“Their present campaign against Woolworths for imports from Israel, is just the beginning and will inevitably, should it be allowed to do so, extend to any company that has links with Israel.

“Where is the democratic principle of free trade now? The South African government has never, and let’s hope it never does, ban South Africans their right to trade with Israel.

“What will the end of all this be?”

Afrikaans Version:

Islam se veldtog teen Woolworths; waar gaan dit eindig? – CDP

“Die CDP is al lank bewus van die Islam se aanval op westerse waardes, soos demokrasie en menseregte,” sê ds. Theunis Botha, leier van die Christen-Demokratiese Party (CDP).

“Ons is egter ook bewus daarvan dat hulle hierdie einste liberale waardes sal benut om vir hulself regte op te vorder wat hulle nie aan ander gun nie.

“Onlangse gebeure op die grens tussen Sirië en Irak dui duidelik op die Islamitiese agenda vir wêreldoorheersing.

“In Engeland, Europa en die VSA was daar ‘n aantal ernstige terreuraanvalle, met Afrika wat in lande soos Nigerië, Kenia, Soedan, Somalië en ander wat die aanslag nie vrygespring het nie.

“In Suid-Afrika is hulle al jare aan die werk, en beïnvloed byna alle ekonomiese aktiwiteite terwyl hulle miljoene rande deur die halaal-teken invorder.

“Hul huidige veldtog teen invoere uit Israel, is net die begin en sal onafwendbaar as dit nie hokgeslaan word nie, na alle ander ondernemings met bande met Israel uitgebrei word. Waar is die beginsel van vrye handel nou? Die Suid-Afrikaanse regering het nog nooit, en sal hopelik nooit, ‘n verbod plaas op Suid-Afrikaners om handel met Israel te dryf nie.

“Wat sal die einde hiervan wees.”