• Post category:All / Government

“Gwede Mantashe’s ‘ban’ on ANC members from visiting Israel is far fetched and is probably the most direct expression of ANC’s support for Palestinian terrorism,” says Christian Democratic Party leader, Rev. Theunis Botha.

“In a region where dictatorships and religious extremism flourish, Israel is a clear ‘beacon of exception’ with a western style democracy. Still, the ANC prefers to support organisations listed as ‘terrorist organisations’.

This week Jordanian based Arab Bank received a hefty fine in a US court for paying out benefits to Hamas supporters.

“The ANC has lead South Africa into the most bizarre international choices, with a recent vote against condemning the IS terrorist activities, a clear example thereof. We regard Mantashe’s call on ANC members in the same context, which ‘does not bode well for how the ANC may in future limit the choices, or even prescribe the choices of other South Africans.”

Afrikaans Version

Israel –verbod op ANC-lede belaglik – CDP

“Gwede Manahshe se ‘verbod’ op ANC-lede om Israel te besoek is geklik en is moontlik die mees direkte uitspraak van ondersteuning vir Palestyns-gedrewe terreur,” sê ds. Theunis Botha, leier van die Christen-Demokratiese Party.

“In ‘n streek waar diktature en godsdiens-ekstrimisme floreer is Israel met se Westerse demokrasie ‘n ‘duidelike baken van uitsondering’. Tog kies die ANC om organisasies te steun wat as ‘terreur-organisasies’ gelys is. Dié week is die Arab Bank in die VSA ‘n stywe boete opgelê omdat dit voordele aan Hamas-lede uitbetaal het.

“Die ANC het Suid-Afrika in die mees bisarre internasionale verhoudings ingesleep met die onlangse teenstem om die IS se terreur te veroordeel moontlik die mees sprekende. Ons beskou Mantashe se oproep op ANC-lede in dieselfde konteks, en dit voorspel niks goed nie oor die ANC in die toekoms die keuses van Suid-Afrikaners kan beperk, of selfs die keuses kan voorskryf nie.”